+421 (0)949 805 430 | krajcovic@uradnepreklady.eu

uradne preklady medium

sk flag cb

Úradné preklady z/do angličtiny s individuálnym prístupom k vašim požiadavkám

uk flag cb

Čo je to úradný preklad a kedy ho potrebujete

Na úradné účely sa môže vyžadovať, aby sa určité dokumenty predložili spolu s prekladom s „pečiatkou“. Môže ísť napríklad o rodné, úmrtné a sobášne listy, výpisy z registrov, vysvedčenia alebo zmluvy. Takéto preklady sa označujú aj ako úradné alebo overené preklady.

Vyhotoviť ich na Slovensku môže len úradný prekladateľ, t. j. osoba zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Ako úradný prekladateľ pre anglický jazyk pôsobiaci v Bratislave Vám viem túto službu ponúknuť.

Koľko to stojí

Cena za preklad vychádza z vyhlášky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Pri komunikácii so mnou sa nemusíte báť žiadnych skrytých poplatkov, úvodnú emailovú či telefonickú konzultáciu spojenú s prekladom vrátane odhadu ceny máte bez poplatku.

Tarifná odmena za preklad za každú aj začatú stranu preložených listín (jedna strana je 1 800 znakov na jednej strane textu) je 19,92 eura.

Preskúmanie a overenie prekladu: 25 % tarifnej odmeny
Podstatné prepracovanie prekladu: 100 % tarifnej odmeny

Zvýšenie tarifnej odmeny:
– bezodkladné vyhotovenie prekladu: najviac o 50%
– preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť: najviac o 30 %

Prekladateľ môže od zadávateľa požadovať aj paušálnu náhradu hotových výdavkov za vyhotovenie
– prekladu v listinnej podobe vo výške 2,66 eura
– jedného čiernobieleho listu prekladu v listinnej podobe vo výške 0,10 eura

O mne

Na prekladoch oficiálnych dokumentov, zmlúv či iných právnych textoch pracujem už približne 15 rokov. Cenné skúsenosti mám aj s prekladmi oficiálnych európskych dokumentov, ktoré som získal na pozícii lingvistu v rámci inštitúcií EÚ v Bruseli, ako aj pri práci na externých prekladoch pre Európsku komisiu.

Okrem pozície úradného prekladateľa pôsobím ako advokát. To mi umožňuje využívať svoje znalosti práva aj pri prekladoch právnych dokumentov, a tým zabezpečiť ich vysokú kvalitu.

+421 (0)949 805 430
krajcovic@uradnepreklady.eu

Mgr. Filip Krajčovič, LL.M.
prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 971269

Staré Grunty 326/A, 841 04 Bratislava

English version

© 2020 Mgr. Filip Krajčovič, LL.M. Všetky práva vyhradené.